Europese Samenwerkingen
Projectbeschrijving Einstein Telescope Technologies

Projectbeschrijving Einstein Telescope Technologies

15 april 2022

De Einstein Telescope is een toekomstig ondergronds observatorium voor zwaartekrachtsgolven. De grensregio van Nederland, België en Duitsland is in beeld als mogelijke locatie. Het project ‘Einstein Telescope Technologies’ draagt op verschillende manieren bij aan de realisatie van de Einstein Telescope. Binnen dit project werken 12 kennisinstellingen en bedrijven namelijk samen aan de benodigde baanbrekende technologieën, bodemonderzoek en spin-off van technologie naar andere sectoren. Het project focust op Nederland en vult ander onderzoek en werk binnen o.a. ETpathfinder, E-TEST en ET2SMEs aan.

Technische uitdagingen
Om de Einstein Telescope (ET) te realiseren liggen er op een aantal terreinen technische uitdagingen. Bijvoorbeeld: trillingsvrij koelen, betere sensoren, nieuwe algoritmes om zwaartekrachtsgolfsignalen uit ruis te isoleren, en de realisatie van ’s werelds grootste ultra-hoog vacuümsysteem. Daarnaast is het essentieel de ondergrond goed te karakteriseren, om uit te vinden hoe de Einstein Telescope hier het beste in geïnstalleerd kan worden. Verder is het belangrijk om te onderzoeken hoe de Einstein Telescope op een zo duurzaam mogelijke wijze kan worden gebouwd en gebruikt. Deze aspecten komen allemaal aan bod in het project Einstein Telescope Technologies (ETT). In dit project werkt een consortium bestaande uit 12 kennisinstellingen en bedrijven samen om deze technische uitdagingen te overwinnen.

Spin-offs voorbij de horizon
De werkpakketen van dit project dragen niet alleen direct bij aan de Einstein Telescope. Er is ook zicht op toepassingen op andere terreinen. Een mooi voorbeeld van hoe moderne fysica een enorme impact op technologie en ons dagelijks leven kan hebben is het alom gebruikte GPS in navigatiesystemen: zonder de correcties voortvloeiend uit Einsteins algemene relativiteitstheorie zou de satellietnavigatie na een paar uur rijden de bestuurder een weiland in sturen!

Voorsprong door Innovatie
Naast het ontwikkelen van de benodigde technologie voor de ET en het genereren van technologische spin-off heeft dit project ook tot doel de Nederlandse industrie optimaal te positioneren voor ET-gerelateerde orders en de samenwerking met verschillende toonaangevende Nederlandse bedrijven te bevorderen. Zelfs indien de ET niet in de euregio Maas-Rijn gerealiseerd zal worden, zullen deze partijen zich hiermee een betere uitgangspositie verwerven in toekomstige ET-gerelateerde aanbestedingen. Omgekeerd: door intensivering van de samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven, wordt de casus voor ET in de euregio Maas-Rijn versterkt, waarmee Nederland zich beter kan positioneren een wetenschappelijke infrastructuur van wereldformaat binnen de landsgrenzen te realiseren met alle daaraan gerelateerde positieve impact op de regio.

Over de Einstein Telescope
In 2015 werd de eerste zwaartekrachtsgolf op aarde waargenomen door twee zogenaamde laser interferometers. Sindsdien zijn er tientallen zwaartekrachtsgolven waargenomen en beschikken we letterlijk over een compleet nieuwe manier om ons universum te bestuderen; zwaartekrachtsgoven bieden een enorm ontdekkingspotentieel voor zaken die men in het universum niet met licht kan onderzoeken Ondanks de revolutionaire eerste waarnemingen van zwaartekrachtsgolven, zijn de huidige observatoria niet gevoelig genoeg om zwaartekrachtsgolven over de gehele geschiedenis van ons universum te detecteren. Hiertoe is een beter instrument nodig: de Einstein Telescope (ET).

Financiering
Dit project is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Provincie Limburg.

De EFRO en EZK gelden worden ingezet via het Programma OPZuid 2014-2020 en REACT-EU.
Het Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Zuid-Nederland (OPZuid) is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.
REACT-EU is een directe reactie van de Europese Unie op de COVID-19 pandemie. De EU stelt extra middelen beschikbaar voor economisch herstel van de regio’s. Projecten zijn innovatief, startklaar en dragen bij aan één van de vijf maatschappelijke transities. De provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland hebben elk afzonderlijk specifieke subsidiabele activiteiten benoemd die van belang zijn voor een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie binnen hun provincie.

 

Links

 project.jpg

Terug naar overzicht